Emise dluhopisů nemají vliv na vlastnické vztahy

Pro společnost, která chce investovat do rozvoje své firmy a potřebuje získat větší peníze, je docela dobrým a dostupným řešením emise dluhopisů. Dluhopisy tedy hrají roli půjčky mezi firmou a investiční společností a tato dostává pravidelné úrokové platby ve stanovených termínech.  Za předem stanovených podmínek na určitou dobu půjčuje investor finance. V den, kdy půjčená částka dosáhne datum své splatnosti, společnost musí investorovi vrátit celou půjčenou částku.

emise dluhopisů

Emise dluhopisů jsou chytrým způsobem jak získat potřebné finanční prostředky.

Emise dluhopisů nebo akce?

Vydat akce znamená vyměnit určitý podíl vlastnictví společnosti za peníze. Chytrým způsobem se získají potřebné finanční prostředky. Z pohledu společnosti je zřejmě nejatraktivnějším důvodem pro emisi a prodej akcí to, že peníze získané při jejich prodeji nemusejí být splaceny do přesně určeného data. Stále však existují nevýhody v rámci vydání akcí, které mohou udělat emisi dluhopisů pro společnosti lákavější volbou. Společnosti, které potřebují získat peníze, mohou vydávat nové dluhopisy, dokud existují investory, kteří jim ochotně půjčí.

Dluhopisy bez vlivu na chod společnosti

Vlastnictví nebo chod společnosti emise dluhopisů nijak neovlivňují. Na druhé straně, vydání akcí znamená, že se rozšíří jejich počet v oběhu, takže se budoucí čisté zisky rozdělí mezi větší skupinu investorů. Může to způsobit snížení čistého zisku na akcii v případě, že by byl čistý zisk rozdělen mezi akcionáře v podobě dividendy a nebyl tak opět vhodně investovaný.

emise dluhopisů

Emise dluhopisů nemá vliv na chod společnosti.

Emise dluhopisů lákají investory

Emise dluhopisů docela efektivním způsobem lákají velký počet věřitelů a investičních společností. Všichni držitelé dluhopisů mají bez rozdílu úplně stejné podmínky se stejnou sazbou a stejným dnem splatnosti, proto je vedení záznamů moc jednoduché. Rovněž mohou společnosti těžit z flexibility různých nabídek emitovaných dluhopisů. Základní vlastnosti dluhopisů, úvěrová kvalita a splatnost jsou hlavní prvky pro vytvoření úrokové sazby z dražby emise dluhopisů.

Napsat komentář